wellness studio

Wellness studio Bel Corpo

Recepce 777 975 072, Masáže individuálně 721461737
OTVÍRACÍ DOBA-RECEPCE:
PONDĚLÍ 9:00-10:30 15:00–20:15
v ostatní časy dle individuálních objednávek
ÚTERÝ 15:00 – 20:30
v ostatní časy dle individuálních objednávek
STŘEDA 15:00–20:00
v ostatní časy dle individuálních objednávek
ČTVRTEK 9:00–10:30 18:00–21:10 (Street dance HecticDanceClub od 16:00)
v ostatní časy dle individuálních objednávek
PÁTEK ZAVŘENO, případně dle individuálních objednávek
KOSMETIKA, MASÁŽE MAJÍ INDIVIDUÁLNÍ ČASY DLE OBJEDNÁVEK

JÓGA

JÓGA

Jóga je filozofický směr - nejdokonalejší poznatkový systém o člověku, který pojímá člověka jako celek a vede ho k sebepoznávání. Lze ji též označit jako životní moudrost, cestu.

Prvním krokem jsou tělesná cvičení - tzv. hathajóga, která člověka vedou k umění ovládat tělo, následně i mysl, přičemž oba procesy se mohou prolínat. V podstatě jde o zdravotní cvičení, které vede člověka zejména k úpravě stravovacích návyků a mnohdy ke změnám priorit, chování a cílů. Vede ho k vyrovnanosti a harmonii. Hathajóga klade důraz na vědomé zaujímání a prodýchávání pozic i průpravných cviků, po nichž obvykle následuje přiměřeně dlouhá relaxace v některé z relaxačních poloh tak, aby mohly v těle plně doznít účinky předcházejícího cvičení. Dá se říct, že ve srovnání s powerjógou jde o cvičení klidnější, zaměřené více na rehabilitaci a relaxaci, avšak při pravidelném praktikování velmi účinné na kondici svalů, šlach a kloubů i optimalizaci funkcí tělesných orgánů.

ZDRAVOTNÍ ÚČINKY CVIČENÍ JÓGY
O tom, že pravidelným cvičením jógy je možno udržet tělo vitální a zdravé až do vysokého věku, bylo již napsáno mnoho. Pozitivní vliv praktikování jógy na celou lidskou osobnost je nesporný.
Dle vyjádření lékařů a fyzioterapeutů mají jógové cviky stimulující a harmonizující vliv na žlázy, orgány a nervy a současně regenerují a pročišťují celé tělo. Při provádění ásan dochází k rytmickému střídání protichůdných pohybů jednotlivých částí těla, což způsobuje správné fungování lymfatického systému a lepší prokrvení daných orgánů. Tělo je tudíž lépe zásobováno kyslíkem a výživnými látkami a současně se rychleji zbavuje zplodin.

Cvičení jógy má výrazný vliv na regeneraci tělesných orgánů, na zlepšení (optimalizaci) jejich funkcí a na posílení imunitního systému. Má vliv také na pružnost a pročistění kůže, čímž napomáhá jejímu pomalejšímu stárnutí.

Cvičení některých (dynamických) jógových pozic či sestav má vliv na zvýšení krevního tlaku a naopak při relaxacích – hlubokém uvolnění – dochází k vědomému přepojení ze sympatiku na parasympatikus, tj. z aktivity (zvýšení krevního tlaku, zrychlení tepu) na zklidnění (pokles krevního tlaku, zpomalení tepu). Z uvedeného vyplývá, že cvičením jógy (též přechodem na stravu dle zásad jógy) lze ovlivňovat výši krevního tlaku a tím v mnoha případech i odbourat léčbu medikamenty.